Ingen kjenner bedre enn selveiere den gleden og styrken som ligger i det å eie og drive sin egen stasjon. Vi har lang historie og sterk kultur for samarbeid med selvstendige forhandlere, og vi har nå etablert en samarbeidsform forhandlerne selv har vært arkitektene bak. Rollene er enkle og ansvarsfordelingen klar. YX Betjent AS er leverandør av drivstoff. Vår rolle for øvrig bestemmes av forhandlerne gjennom YX Forhandlerforum. Forhandlere vil derfor oppleve YX Betjent som Norges mest effektive og ukompliserte oljeselskap, der det er full åpenhet om felles saker.

Mer sjel enn konsept

Lokalt kremmerskap og personlig engasjement kan ikke erstattes av sentraliserte prosesser og gjennomsnittsbetraktninger. Vår filosofi er at dyktige forhandlere lykkes i kraft av seg selv. Vårt kjedekonsept skal legge rammene for din suksess, i form av innkjøpsbetingelser, sortiment, kampanjer, butikkdata, osv. Stasjonsdriften blander vi oss ikke opp i med mindre du ber om råd.

Vår oppgave er å inspirere, ikke kontrollere.

Vi sier ikke at vi skal gjenskape de gode ”gamle” bensinstasjonene, vi kan ikke skru tiden tilbake, men som kjede har vi som mål å være best lokalt, og hjelpe deg til å bli et førstevalg for dine kunder. YX Betjent er et alternativ for selveiere som ønsker bransjens beste rammebetingelser. YX Betjent er skreddersydd for de som ønsker å bli best i sitt lokale marked. YX Betjent tilbyr et samarbeid der forhandlerne selv setter premissene for hvordan felles ressurser skal brukes.